"Voditelj brodice kategorije B"

"Voditelj brodice kategorije B"

kAPITÁNSKÉ KURZY V CHORVATSKU

Kapitánské kurzy a školení

 

Chcete si v Chorvatsku pronajmout plachetnici, motorovou loď nebo vodní skútr a řídit si ji sami bez kapitána?  

Pak vždy potřebujete určité oprávnění k tomu, aby jste plachetnici, motorovou loď nebo vodní skútr mohli řídit, čili potřebujete nějaký „kapitánský“ průkaz opravňující loď řídit.

Jedním z takových možných kapitánských průkazů je

chorvatský průkaz  

„Voditelj brodice kategorije B“

Doklady potřebné ke zkoušce a k získání průkazu:

 • vyplněná a podepsaná žádost ke zkoušce
 • 2 barevné fotografie formátu (3 x 2 cm) /dve slike na Voditelj brodice B/
 • poplatek za zkoušku – 830 Kuna (přibližně 120 EUR)
 • kolek k přihlášce ke zkoušce – 35 Kuna
 • platný cestovní pas + černobílá kopie jeho poslední stránky

Podmínky k získání průkazu Voditelj brodice "B" :

 • věk min. 16 let
 • složení teoretické zkoušky na kapitanátu v Chorvatsku

Kdo průkaz vydává:

 • průkaz vydává Chorvatský námořní úřad

Kde a kdy se zkouší:

 • Kapitanát v Zadaru: každý pátek od 15 hod. (mimo státních svátků)
 • Kapitanát v Šibeniku: každé úterý od 15 hod. (mimo státních svátků)

Voditelj brodice "B" může vést do vzdálenosti 12 Nm od pobřeží pevniny nebo jakéhokoliv ostrova Jaderského moře:

 • lodě s pasažéry, do vzdálenosti 3 NM od linie pobřeží nebo ostrovů
 • nákladní a rybářské lodě
 • všechny typy rekreačních lodí
 • rekreační jachty do hrubého výtlaku 30 t
 • charterové jachty do hrubého výtlaku 30 t bez profesionální posádky

Průkaz opravňuje k řízení plavidla pouze ve vnitřních vodách a teritoriálním moři Chorvatské republiky. Některé státy průkaz Voditelj brodice kategorije B akceptují. Pokud má držitel průkazu v plánu půjčit si plavidlo mimo teritoriální moře Chorvatské republiky, doporučuje se požádat majitele plavidla (charterovou společnost), o vyjádření, zda tento průkaz bude akceptován.

Chorvatský průkaz Voditelj brodice kategorije B má časově neomezenou dobu trvání.

zkouška

Průběh zkoušky:

 • zkouška ověřuje nejzákladnější znalosti, bez kterých se na moři nelze obejít
 • zkouška má jen teoretickou část, ta probíhá přímo na kapitanátu před zkušební komisí a trvá cca 5 – 15 min (čím lépe je uchazeč připraven, tím kratší je doba zkoušky), praktická část zkoušky na lodi neprobíhá
 • zkouší se v chorvatštině, případně v jiném světovém jazyku, zkoušející kapitán mluví několika jazyky a tak komunikace s ním není obtížná ani pro toho, kdo mluví pouze česky
 • v případě úspěšného složení zkoušky je kapitánský průkaz vystavován následující pracovní den

Obsah zkoušky:

 • Navigace – symboly na chorvatských mapách (kabely, majáky, útesy atd.), kardinální znaky a značení plavebních cest (plavební dráhy) IALA, vynášení kurzů do mapy pomocí navigačního trojúhelníku a odměřování vzdáleností pomocí odpichovátka, odečet zeměpisné polohy bodu na mapě – určování zeměpisné šířky a délky určitého bodu, značení majáků na mapě, sektorový maják, vysvětlení zkratek u majáků a svítících bójí (zkouší se na chorvatských mapách „Male karte“)
 • Colreg a bezpečnost – přednosti lodí (motorová loď, plachetnice, rybáři, atd.), osvětlení plavidel (plachetnice, rybáři, motorová loď, neovladatelná loď, remorkér,….), zvukové signály za snížené viditelnosti, vzdálenosti při plavbě lodí (hranice pláže, potápěčské bóje atd.)
 • Základy radiotelefonie – radiofonní abeceda, nouzové signály (MYDAY. PANPAN, SECURITE), navazování spojení na VHF (kanály, průběh) ,
 • Uzly – vázání dračího uzlu a lodní smyčky

nabídka kurzů a školení

Kurz A

KURZ A – základní teoretický kurz (pouze teorie bez praktického výcvik) – 2 dny.

KURZ B

KURZ B – základní praktický kurz (navazující na teoretický kurz A) – 1 den.

KURZ C

KURZ C – teoreticko-praktický kurz (s praxí na motorové lodi) – 3 dny.

nAPIŠTE NÁM A MY VÁM ZHOTOVÍME POUKAZ NA PŘÁNÍ.

Máte zájem nebo potřebujete poradit?

dotazník

Napište nám

Email

kapitanskekurzyvchorvatsku@gmail.com

Telefonní číslo

+ 420 727 862 913

Sociální sítě